Vysťahovalectvo do USA v rokoch 1875-1924

Počet vysťahovalcov z Jasenovej (ale i z celej Oravy) nebolo možné donedávna zistiť. Nezachovala sa evidencia vydaných pasov pred rokom 1914, žiadosti o vydanie pasu sú nekompletné, náhodne roztrúsené v archíve župy. Tiež sa neviedla evidencia cestujúcich do Ameriky. Okrem toho veľa ľudí odchádzalo do USA bez pasu „na čierno“ mimo evidenciu. Župní úradníci odhadovali, že takto vycestovala veľká časť vysťahovalcov, proti čomu sa robili aj policajné opatrenia. V župnom archíve a zachovali menovité zoznamy vysťahovalcov do Ameriky z jednotlivých obcí v dobe od r. 1875 do októbra 1901, ktoré na príkaz župana vypracovali richtári a obvodní notári. Tieto zoznamy výborne dopĺňajú americké pramene, pretože uvádzajú aj vysťahovalcov z Jasenovej pred rokom 1892, ktorí v sprístupnenej americkej evidencii nie sú. V zozname je 22 vysťahovalcov do Ameriky, z nich 12 cestovalo do USA a 10 do Kanady. Americké úrady umožnili prístup do evidencie prisťahovalcov Imigračného úradu na Ellis Islande v New Yorku a v prístavoch Baltimore a Philadelphia ktorými prešli prisťahovalci v rokoch 1892 – 1924. To bola doba v ktorej vycestovala drvivá väčšina  emigrantov z Jasenovej. Vyhľadávanie sťažilo, že mená názvy boli písané maďarským pravopisom a pri prepisovaní do evidencie americkí imigrační úradníci ešte viac skresľovali slovenské mená. Napriek uvedeným problémom to umožnilo podľa mena a miesta pôvodného pobytu vyhľadať 89 vysťahovalcov z Jasenovej.

alt

Tabuľka  1  Prehľad vysťahovalcov z obce Jasenová do USA v rokoch 1892 – 1924

P. č.

Príchod do USA

Priezvisko

V origináli

Meno

Vek

Stav

Povolanie

 Miesto pôvodu

1

16. 03. 1901

Bencúr

Beneur

Andrej

24

s

farmer

Jaszenova

2

01.05. 1901

Bencúr

Bencúr

Ján

41

ž

farmer

Jaszenova

3

24.03. 1902

Bencúr

Benczur

Andras

18

s

labourer

Jaszenova

4

14. 06. 1905

Bencúr

Bencur

Andras

29

ž

farmer

Jaszenova

5

14. 06. 1905

Bencúr

Bencur

Jan

46

ž

farmer

Jaszenova

6

16.03.1907

Bencúr

Bencur

Mihal

42

ž

farm.labor

Jaszenova

7

08.06.1909

Bencúr

Beucur

John

8

s

labourer

Jaszenova

8

24.04.1914

Bencúr

Benczar

Majslasz

36

ž

...

...

9

23.03. 1902

Bencúrová

Bencur

Zofia

20

s

servant

Jaszenov

10

28.03. 1905

Bencúrová

Bencur

Zuzanna

17

s

...

...

11

08.06. 1909

Bencúrová

Beucur

Maria

50

v

labourer

Jaszmova

12

07.06. 1905

Brašeň

Brasen

Georg

17

s

farmer

Jasenova

13

15.10. 1912

Brašeňová

Braseny

Maria

20

s

servant

Jaszenowa

14

17. 12. 1920

Brašeňova

Brasen

Zofia

21

s

workman

Jasenova

15

16.03.1901

Bruncko

Brinscko

Matej

24

ž

farmer

Jaszenova

16

01.05. 1901

Bruncko

Bruncko

Matej

23

ž

farmer

Jaszenova

17

17.09. 1904

Bruncková

Brunczko

Zofia

25

v

none

Jaszenowa

18

27.04. 1900

Čado

Csado

Mihaly

31

s

farmer

Jasenova

19

08.03.1910

Čado

Csado

Mihaly

41

ž

farm.labor

Jaszenova

20

24.04. 1914

Čado

Csado

Mihaly

46

ž

farm.labor

Jaszenova

21

28. 03 1901

Farbák

Farbak

Andrej

42

ž

farmer

Yaszenowa

22

21.01. 1900

Jandura

Jandura

Andras

27

ž

labourer

Jaszenova

23

08.04. 1903

Jandurová

Jandura

Katarína

30

v

none

Jaszenova

24

08. 04. 1903

Jandurová

Jandura

Zuzsanna

4

s

none

Jaszenova

25

15.02. 1906

Jandurová

Jandura

Zsuzsi

18

s

maidserv.

Jaszenova

26

8.03. 1909

Jandurová

Jandura

Maria

19

s

farm.hand

Jaszenova

27

24.04. 1914

Janiga

Janiga

Janos

33

ž

...

...

28

16.03. 1907

Jatka

Jatka

Janos

17

s

farm.labor

Jaszenova

29

10.01. 1914

Kleň

Klen

Ivan

29

ž

labourer

Asenovo

30

15.10. 1912

Klosztermanová

Kloszternian

Zsuzsana

26

v

housewife

Jasenova

31

15.10. 1912

Klosztermanová

Kloszternian

Maria

3

s

...

Jasenova

32

15.05. 1900

Kováč

Kovacz

Andras

30

ž

...

...

33

02.05. 1902

Kováč

Kovacz

Janos

22

s

labourer

Jaszenova

34

14. 06. 1905

Kováč

Kovac

Andras

17

s

farmer

Jasenova

35

16.03. 1901

Kozlík

Kozlik

Andrej

21

ž

farmer

Jaszenova

36

28.03. 1905

Kozlík

Kozlik

Andras

25

ž

...

...

37

08.03.1909

Kozlík

Kozlik

Andras

27

ž

farm.labor

Jaszenova

38

10.12. 1909

Kozlík

Kozlik

Janos

1

s

none

Jaszenova

39

10.12. 1909

Kozlíková

Kozlik

Zsofia

25

v

housewife

Jaszenova

40

16.12. 1906

Krčméry

Krcsmery

Andras

18

s

farm.labor

Jaszenóva

41

29.12. 1906

Krčméryová

Krcsmery

Sofia

17

s

servant

Jaszenova

42

26.02. 1900

Kudek

Kudek

Janos

24

ž

labourer

Jaszenova

43

24.02.1905

Kundek

Kundek

Stefan

30

ž

labourer

Jaszenova

44

24.02.1905

Kundek

Kundek

Andras

17

s

labourer

Jaszenova

45

28.9. 1922

Kuric

Kuric

Pavel

23

ž

farmer

Jasenov

46

15.05. 1900

Lenčo

Lencso

Janos

30

ž

labourer

Jaszenowa

47

16.03. 1901

Lenčo

Lanco

Matej

27

ž

farmer

Jaszenova

48

16.03. 1901

Lenčo

Lenco

Jan

32

ž

farmer

Jaszenova

49

01.05. 1901

Lenčo

Lenco

Andrey

42

ž

farmer

Jaszenova

50

28.03. 1905

Lenčo

Lenco

Georg

24

s

...

...

51

14.06. 1905

Lenčo

Lenco

Jan

36

ž

farmer

Jasenova

52

15.11. 1905

Lenčo

Lencso

Mihaly

17

ž

farmer

Jaszenova

53

16.03. 1907

Lenčo

Lenco

Andrej

33

ž

farm.labor

Jasenova

54

15.03. 1909

Lenčo

Lencior

Janos

28

ž

...

...

55

04.08. 1909

Lenčo

Lenco

Matej

35

w

farm.labor

Jaszenowa

56

12.09. 1910

Lenčo

Lencso

Matyas

21

s

labourer

Jaszenova

57

17.09. 1904

Lenčová

Lencso

Zofia

18

s

maidserv.

Jaszenowa

58

03. 09. 1921

Lenčová

Lenco

Maria

23

s

servant

Jasenova

59

09.05. 1913

Mačuhová

Macsuha

Zsofia

50

w

housewife

Jaszenova

60

02.05. 1902

Malík

Malik

Janos

25

ž

labourer

Jaszenova

61

30. 06. 1904

Malík

Malik

Matej

28

ž

farmer

Jasenova

62

08.06. 1909

Malík

Malik

Matyas

40

ž

labourer

Jasznova

63

24.02. 1905

Malíková

Malik

Zsofia

20

v

none

Jaszenova

64

03.04. 1905

Malíková

Malik

Zuzanna

23

v

none

Jaszenova

65

03.04. 1905

Malíková

Malik

Zuzanna

0

s

none

Jaszenova

66

18.03. 1902

Meško

Mesko

Karoly

19

s

joiner

Jaszenova

67

15. 02. 1906

Meško

Mesko

Karoly

46

ž

farmer

Jaszenova

68

16.03. 1907

Paška

Paska

Andrej

24

s

farm.labor

Jasenova

69

26.02. 1900

Piecka

Pieczka

Matyas

32

ž

labourer

Jaszenova

70

26.02. 1900

Piecka

Pieczka

Andras

30

ž

labourer

Jaszenova

71

01.05. 1901

Piecka

Piecka

Andrey

41

ž

farmer

Jaszenova

72

26.11. 1902

Piecka

Piecka

Andras

32

ž

labourer

Jaszenova

73

24.02. 1905

Piecka

Piecka

Maté

35

ž

labourer

Jaszenova

74

14.06. 1905

Piecka

Piecko

Andras

35

ž

farmer

Jasenova

75

27.05. 1913

Piecková

Pieczka

Zuza

28

s

maidserv.

Jaszenova

76

08.03. 1910

Rosinský

Roszinszky

Gyorgy

39

ž

farm.labor

Jaszenova

77

28.03. 1901

Slávik

Slavik

Matej

24

ž

farmer

Yaszenowa

78

15.02. 1906

Slávik

Sziavik

Matyas

29

ž

farm.labor

Jaszenova

79

15.02. 1906

Sopka

Szopka

Mihaly

32

ž

farmer

Jaszenova

80

28.03. 1901

Sopko

Sopko

Yan

21

ž

farmer

Yaszenowa

81

26.02. 1900

Šimek

Simek

Andras

37

ž

labourer

Jaszenova

82

16.03. 1901

Števo

Stevo

Jano

23

ž

farmer

Jaszenova

83

29.05. 1901

Števo

Stevo

Janos

24

ž

labourer

Jaszenova

84

16.03. 1907

Števo

Stevo

Jan

28

ž

farm.labor

Jasenova

85

15.03.1909

Števo

Stevo

Janos

24

ž

...

...

86

17.12. 1920

Števo

Stevo

Jan

13

s

none

Jasenova

87

03.04. 1905

Števova

Stevejo

Maria

16

s

maidserv.

Jaszenova

88

08.03. 1909

Števova

Stero

Sofia

27

v

wife

Jasenova

89

17.12. 1920

Števova

Stevo

Zofia

15

s

none

Jasenova

 

Tabuľka 2 Súpis vysťahovalcov z Jasenovej do cudzozemska, ktorý vypracoval richtár

P.č.

Priezvisko

Meno

Vek

Cirkev

Rok odchodu

Krajina

Poznámka

1

Jandura

András

     

Amerika

USA

2

Pjeczka

Matyás

34

evangelik

1900

Amerika

USA

3

Lencso Kovács

János

       

USA

4

Kundek

János

27

evangelik

1900

Amerika

Kanada

5

Pjeczka

András

31

evangelik

1900

Amerika

USA

6

Simek

András

38

evangelik

1900

Amerika

USA

7

Kovács

András

34

evangelik

1900

Amerika

USA

8

Csado

András

34

evangelik

1900

Amerika

USA

9

Krcsmery

Zsófia

37

evangelik

1900

Amerika

Kanada

10

Stevo

János

24

evangelik

1901

Amerika

USA

11

Brunczkó

Matyás

23

evangelik

1901

Amerika

USA

12

Kozlik Stevo

András

21

evangelik

1901

Amerika

USA

13

Benczur Juraš

János

28

evangelik

1901

Amerika

Kanada

14

Lencso Maros

János

32

evangelik

1901

Amerika

USA

15

Lencso

Mihály

30

evangelik

1901

Amerika

Kanada

16

Lencso Farbak

János

27

evangelik

1901

Amerika

USA

17

Benczur Olej

Matyás

36

evangelik

1901

Amerika

Kanada

18

Sedony

János

28

evangelik

1901

Amerika

Kanada

19

Bencur Kacser

János

32

evangelik

1901

Amerika

Kanada

20

Benczur Olej

Matyás

36

evangelik

1901

Amerika

Kanada

21

Málik

Matyás

36

evangelik

1901

Amerika

Kanada

22

Lencso

Matyás

33

evangelik

1901

Amerika

Kanada

 

Jasenovci sa usádzali po príchode do USA v priemyselnej oblasti severovýchodnej oblasti v štátoch New York, New Jersey, Illionis, Connecticut, Ohio, ale najmä v Pensylvánii, kde sa mesto Pittsburg stalo najväčším strediskom Slovákov. Život v Amerike bol pre nich ťažkou skúškou. Po  neľahkých udalostiach doma, ťažkej a nepríjemnej plavbe po mori, stresujúcich podmienkach na imigračnom úrade sa dostali do ďalšej neľahkej situácie. Vysťahovalci z Jasenovej boli v drvivej väčšine nekvalifikované pracovné sily, preto sa zamestnávali v baniach, oceliarniach  a v poľnohospodárstve. Ľudia pracovali v neľudských podmienkach, pri nedostatočnej hygiene, v uzavretých priestoroch v baniach, továrňach. Časté boli úrazy, aj smrteľné. Jasenovci sa pripájali k už existujúcim komunitám, zapájali sa do činnosti slovenských spolkov, prispôsobovali sa novým životným podmienkam. Zdôrazniť však treba, že pri krstinách, sobášoch, pohreboch, zábave a iných príležitostiach dôsledne zachovávali zvyky, tradície a obrady z domova.

Vysťahovalci a rodná Jasenová

Vysťahovalci mali na svoju rodnú obec značný a dlhodobý vplyv. Môžeme ich rozdeliť na dve skupiny. Osoby, ktoré odišli do USA na určitú dobu, napr. päť rokov – pracovať a s našetrenými dolármi sa vrátiť domov. Za ušetrené prostriedky doma vyplatili dlhy, kúpili pôdu a väčšinou postavili murované domy. Tieto „amerikánske domy“ stoja dodnes. Navrátilci výrazne zlepšili sociálne postavenie rodín. Okrem peňazí prinášali z demokratického a podnikateľského prostredia USA nové nápady a podnety. Dá sa skonštatovať, že štyridsať rodín výrazne zlepšilo sociálne postavenie a kvalitu života.

Druhá skupina vysťahovalcov sa rozhodla odísť natrvalo a usadiť sa v USA. Ich pomoc rodnej obci bola iného charakteru a bola dlhodobá. Mladí ľudia si v USA dobre pamätali v akom chudobnom a zaostalom prostredí vyrastali a ako ťažko a chudobne žijú ich príbuzní doma. Preto po celý život posielali svojim rodinám určité finančné prostriedky. Ďaleko od domova nezabúdali obe skupiny  na pomoc aj svojmu evanjelickému cirkevnému zboru, o čom presvedčivo nachádzame svedectvá v Protokole i v Kronike nášho cirkevného zboru Jasenová.

 alt

 

webmaster & design profidesign.sk, 2008