Harmonogram vývozu separovaného zberu na rok 2017 v obci Jasenová

Dátum

Deň

20. januára 2017

piatok

17.februára 2017

piatok

17.marca 2017

piatok

21. apríla 2017

piatok

19. mája 2017

piatok

23. júna 2017

piatok

21. júla 2017

piatok

18. augusta 2017

piatok

22.septembra 2017

piatok

20. októbra 2017

piatok

17. novembra 2017

piatok posun podľa dohody

22. decembra2017

piatok

 

Poznámka: Prípadné doplnenie alebo zmena termínu bude oznámená prostredníctvom obecného rozhlasu.

 

webmaster & design profidesign.sk, 2008