Bencúr Matej MUDr. – Martin Kukučín / 17.5.1860 /

Ako dedinský chlapec zbrázdil celý Jasenovský chotár, či už to pri pasení kráv a oviec a či pri poľných prácach. V Jasenovskej škole ho učili dvaja vynikajúci učitelia Ján Laco a Ján Kožehuba. Po jej skončení chodil na prvé slovenské gymnázium v Revúcej a na učiteľský inštitút do Kláštora pod Znievom odkiaľ sa vrátil ako kvalifikovaný učiteľ a nastúpil učiť v Jasenovej. Po šiestich rokoch učiteľovania Jasenovú natrvalo opúšťa. Učil na gymnáziu v Šoproni /1884-1885/ , študoval medicínu na LF KU v Prahe /1885-1893/ Po skončení štúdia obecný lekár v Selciach na ostrove Brač v Chorvátsku./1893-1906/, lekár v nemocnici v Santiagu de Chile /1907-1908/, od roku 19908 mestský lekár komunity chorvátskych vysťahovalcov v Punta Arenas, 1922-1924 bol na Slovensku, od roku 1924 v Juhoslávii, v rokzu1926 sa usadil v chorvátskych kúpeľoch Lipik. Zomrel 21.5.1928 v nemocnici v Pakraci. Pochovali ho v Záhrebe, jeho telesné pozostatky previezli v októbri 1928 na cintorín do Martina. Po dlhých odlúčení sa vracia v roku 1922 na rodné Slovensko. Štefan Krčméry tajomník Matice slovenskej píše takto v Národných novinách o sprevádzaní Kukučína po Orave:

"Keď pôjdete (akože by ste nešli ?) nazrieť do Jasenovej, pripojím sa Vám potajme. Pôjdem nebadane za Vami pomedzi dlhé topole, kde chodieval som vše, študent ešte z nezapomenuteľným Hviezdoslavom, spomínajúcVás. Pôjdeme popri starej vežatej kúrii Kubiňiovskej a skrutíme sa hore briežkom, popod trojičný kostolík. Choč musí byť vtedy jasný, bude sa Vám tešiť, len chudák ošklbaný nám je, zovliekly mu kus božieho rúcha- hory. Jasenová sa vyčeperila, zbohatla. Budete na ňu hrdý, príklad je pre všetky slovenské dediny. Má znamenitého učiteľa Jána Vávru a mala vždy znamenitých duchovných pastierov. Jeden naučil ju čítať z Bencúrovskej knižnice, druhý naučil ju umne hovoriť, tretí odlúčil ju od pijatiky. Keď celé Slovensko bude také ako Vaša Jasenová, vtedy už nepôjde za oceán. Poteší sa, drahý náš Kukučín, sľubom, aký dáva Jasenová za celý národ .ináče poznáte ju, čo je zmenená, pochodíme po zemianstve, po hornianstve, kde zapriahal Bodora a viezol študentov na štúdiá do Revúcej. Pred mostom vojdete do svojho domu, do teplého hniezda, oblapia Vás známi zo všetkých strán. Donesú milostivej panej kto oštiepok, kto hrudôčku, - ej, Jasenovci nepustia svojich na prázdno, to už nie !"

webmaster & design profidesign.sk, 2008