Ján Vávra, prof. Ing. /10.3.1900/

Elektrotechnický odborník, bvysokoškolský profesor. Stredoškolské štúdium začal na gymnáziu v Banskej Bystrici, odkiaľ bol pre styk so slovenskými študentmi vylúčený. Po maturite študoval na českém vysokém učení technickém v Prahe. Po skončení štúdia pracoval v tecnickej praxy, podieľal sa na elektrifikácii dolného Považia, neskoršie bol riaditeľom Juhoslovenských elektrární. Bol spoluzakladateľom Elektrotechnickej fakulty slovenskej vysokej školy technickej a dlhoročným vedúcim katedry elektroenergetiky.. Napísal monografiu –Dnešný stav a vývoj elektrizácie na Slovensku, 1941, Vodné elektrárne z hľadiska energetiky, 1957, je autorom skrípt Stavba elektrických sietí, 1952, Projektovanie a stavba elektrární, 1952 Úvod do energetiky, 1953, prispel do zbornika Jégé v kritike a spomienkach, 1959 a napísal populárnu brožúrku po stopách Martina Kučína na Orave, 1961, je autorom početnýchodborných príspevkov. Zomrel v Bratislave 11.12..1969.

webmaster & design profidesign.sk, 2008