Milan Kleň / 30.3.1930/

Učiteľ publicista. V rokoch 1941-1950 študoval na Hviezdoslavovom gymnáziu v Dolnom Kubíne, kde v roku 1950 maturoval. V roku 1950 nastúpil ako učiteľ v Pucove a doplnil si vzdelanie na Pedagogickom inštitúte. Od roku 1953 pôsobil ako učiteľ i riaditeľ Národnej školy, od roku 1959 ako riaditeľ Okresného osvetového strediska v Dolnom Kubíne, od roku 1977 pôsobil ako metodik Okresného metodického strediska. Zomrel 23.7.1998.

Personálna bibliografia Milana Kleňa obsahuje početné príspevky / okolo 450/ v periodikách rôznych denníkov, v Pedagogických rozhľadoch a učiteľských novinách. Je autorom knihy o histórii Oravy od prvého osídlenia až do roku 1848 – Súbežnice života Oravského človeka. Je spoluautorom knihy Premeny Oravy. Je spoluautorom knihy Múdrosť srdca a Florin venovaných básnokovi a kubínskemu rodákovi T.H.Florinovi. Ilustroval knihu Príliš ľudské vzťahy. Okrem literárnej tvorby sa M. Kleň venoval aj výtvarnej tvorbe – je autorom viacerých drevorezov a v oblasti maľby portrétov, najmä význačných oravských rodákov.

webmaster & design profidesign.sk, 2008