Ján Jamnický JUDr. /20.5.1908/

Režisér herec pedagog. V rokoch 1926-1928 študoval na LF UK v Bratislave,/ 1928 – 1932/ na Právnickej fakulte UK a zároveň herectvo na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave. V rokoch 1932 – 1945 herec a režisér činohry SND, súčasne pedagog na Hud. a dramatickej akadémii 1937-1944, scenárista a režisér ČS. filmu /1945-1949/, pedagóg na VŠMU /1949-1952/ a na Akadémii muzických umenív Prahe /1957-1958/, od roku 1953 príležitostne hral a recitoval. Ťažisko jeho umeleckej práce spočívalo v herectve, v SND vytvoril takmer 80 postáv, v SND inscenoval 24 hier a rozprávok. Roku 1949 sa zaslúžil o vznik Vysokej školy muzických umení. Literárne činný v divadelnej publicistike a esejistike. Zomrel v Poprade 4.8.1972. Bol manželom Vilmy Jamnickej ktorá napisala knihu zo spoločného života s Jánom Jamnickým „Letá a zimy s Jánom Jamnickým“.

webmaster & design profidesign.sk, 2008