Vavrinec Čaplovič / 5.8.1778 /

Archivár, zberateľ kníh maturoval na ev. gymnáziu v Kežmarku /1795-1798/, úradník Oravskej stolice/1798-1810/, od roku 1810 osobný tajomník riaditeľa Oravského pánstva, od roku 1812 archivár Zičiovskej rodiny v Bratislave, 1820-1835 notár regulačných na Dunaji. Zomrel 25.12.1853 v Bratislave. Svoju 20 000 zväzkovú knižnicu daroval listinou z 15. apríla 1839 slávnej Oravskej stolici. Tieto knihy sú v Čaplovičovej biblotéke v budove múzea Pavla Orszagha Hviezdoslava.

webmaster & design profidesign.sk, 2008