Zoch Igor Pavol

Narodil sa v Jasenovej, bol synom Pavla Zocha, tretieho evanjelického kňaza v našej obci. Študoval na gymnáziu v Trenčíne a na evanjelickom lýceu v Bratislave. Medicínu študoval na univerzite v Budapešti a vo Viedni. Bol námestným okresným lekárom v Sinovirskej Poľanke /Podkarpatská Rus/ Počas prvej svetovej vojny bol ako lekár na ruskom, potom talianskom fronte, kde zomrel na následky zranenia otravnými látkami. Bol činný v študentskom hnutí, bol podpredsedom Slovenského spolku v Budapešti, vo Viedenskom spolku Národ. Populárnou- naučno publicistickou osvetou, listami o slovenskom študentskom hnutí prispieval do národných novín a Salovho Evanjelického kalendára.

webmaster & design profidesign.sk, 2008