Oprava mosta

V týchto dňoch OcÚ Jasenová v spolupráci s DHZ Jasenová uskutočnili opravu mostu pri vchode do Pivkovej záhrady v tesnej blízkosti OcÚ.

Touto cestou ďakujeme Svätoplukovi Matyášovi i jeho vnukovi Petrovi Stanekovi z Prahy, že nám umožňujú v priestoroch ich záhrady organizovať rôzne akcie usporiadané OcÚ alebo CZ Jasenová. Pivkova záhrada je využívaná pri organizácií Dňa obce, Zborového dňa, Detského biblického tábora domáceho CZ i nácviku požiarnych útokov mužského i ženského družstva DHZ Jasenová.

alt

 

alt

alt

webmaster & design profidesign.sk, 2008