KultúraKarneval 2017 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Beata Brašeňová   
Utorok, 28 Február 2017 20:29

Obecný úrad v Jasenovej dňa 25. 2. 2017 v popoludňajších hodinách zorganizoval karneval pre našich najmenších. Vo veselej nálade a v smiechu detí , rodičov a  starých rodičov sa  nám podarilo zažiť príjemné ukončenie fašiangu plného súťaží a tanca. Tridsaťdva karnevalových masiek bolo odmenené diplomom a sladkou odmenou. Dvanástim najkrajším maskám v dvoch kategóriách porota zložená zo štyroch prítomných rodičov udelila aj spomienkové darčeky.

Naše poďakovanie patrí  Miroslavovi Jurášovi, Liborovi Maderovi, Vladislavovi Zvarovi a Mgr.  Miriame Drengubiakovej za  výzdobu  sály Obecného úradu.  Mgr. Lucia Malíková sprevádzala celé podujatie rôznymi súťažami pre deti i rodičov. Hudobnú produkciu zabezpečil Peter Ĺalík z Oravskej Poruby a fotodokumentáciu už tradične profesionálne zastrešil Ivan Farbák.

Srdečná vďaka patrí aj všetkým mamičkám a babičkám, ktoré hojne  obohatili všetky stoly sladkými dobrotami. Ostáva nám len dúfať, že opäť o rok sa stretneme v podobnom  počte  na podujatí venovanému  najmladším obyvateľom našej obce. 

alt 

 alt 

 alt

Posledná úprava Utorok, 28 Február 2017 21:32
 
Pamiatka posvätenia chrámu v Jasenovej PDF Tlačiť E-mail
Napísal Beata Brašeňová   
Štvrtok, 16 Február 2017 11:49

Prvá novembrová nedeľa je v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Jasenová tradične venovaná Pamiatke posvätenia chrámu. Tento rok  ubehlo už 180. rokov od postavenia a posvätenia chrámu Božieho v Jasenovej a 178. rokov od osamostatnenia cirkevného zboru. Pri tejto príležitosti sa preto cirkevný zbor rozhodol zorganizovať slávnosť, ktorá mala byť vyjadrením vďaky Pánu Bohu za nepretržité fungovanie cirkevného zboru počas celého tohto obdobia.

 Slávnosť začala slávnostnými službami Božími, za účasti vzácnych hostí brata generálneho biskupa Doc. PhDr. Miloša Klátika, PhD, s manželkou Mgr. Oľgou Klátikovou, námestnou farárkou na mieste osobnej tajomníčky generálneho biskupa. Ďalšími vzácnymi hosťami boli sestra seniorka LOS, Mgr. Katarína Hudáková, brat seniorálny dozorca LOS, Ing. Peter Gärtner, brat konsenior LOS, Mgr. Marian Grega. Teší nás, že medzi hosťami bolo aj predsedníctvo CZ Leštiny, teda zboru, pod ktorý kedysi Jasenová patrila, sestra farárka Mgr. Jana Velebírová-Hudáková a sestra dozorkyňa Mgr. Mária Kořalníková. Slávnosti sa zúčastnili aj Mgr. Vladimír Kunovský, zborový farár z CZ z Veličnej, ktorý dva roky administroval cirkevný zbor a Mgr Ján Gdovin, zborový farár z CZ Betliar. Vzácnymi hosťami boli tiež pani Jakobyová, manželka po bývalom (už zosnulom) bratovi farárovi Štefanovi Jákobym a syn ôsmeho farára v cirkevnom zbore Pavla Pálku, Ing. Bohdan Pálka.

 Keďže sa v tomto roku podarilo zabezpečiť rekonštrukciu zvonov, na úvod zaznela Zvonkohra v podaní hudobného telesa z CZ Evanjelickej cirkvi a. v. v Poľsku Skoczow, ktorá nás akoby symbolicky zvolala k službám Božím. Báseň V jasenovskom kostolíku od Štefana Krčméryho, ktorý v Jasenovej navštevoval ľudovú školu, v podaní členky cirkevného zboru Zuzany Remkovej, nás hneď v úvode mala upriamiť na chrám Boží. Nasledovalo úvodné slovo brata zborového dozorcu Rajmunda Bradíka, ktorý poukázal na množstvo významných osobností celej našej cirkvi, ktoré sú spojené s históriou domáceho cirkevného zboru. Za všetkých spomeňme aspoň Ctiboha Zocha, ThDr.h.c. Jura Janošku, ThDr.h.c Jána Vladimíra Jamického, ThDr. Jana Beblavého, či Miloslava Krčméryho.Kázňou Slova Božieho poslúžil brat generálny biskup, ktorý v kázni poukázal na históriu cirkevného zboru a spomenul významné osobnosti, ktoré tu pôsobili. Povedal, že je dobré si to pripomínať, „aby sme si uvedomili horlivosť a vytrvalosť našich predkov, to, že ich neodradili žiadne úskalia a prekážky, s ktorými museli bojovať.Po kázni slova Božieho nasledovalo ocenenie cirkevných predstaviteľov: bývalého zborového dozorcu Milana Tuturu a bývalého kurátora Samuela Bocku. Ocenenie prevzali z rúk brata generálneho biskupa a sestry seniorky. Nasledovali príhovory: za Liptovsko-oravský seniorát sa prihovoril brat seniorálny dozorca Ing. Peter Gärtner a za CZ Leštiny zborová farárka Mgr. Jana Velebírová-Hudáková. Po príhovore sestry farárky zaspieval spevokol z Leštín.

Po službách Božích sme spoločne vyšli pred chrám Boží, kde bol zasadený strom reformácie s poradovým číslom 180., teda s číslom výročia, ktorého sa náš chrám dožil.

Po obedňajšej prestávke nasledoval aj poobedňajší program, ktorým sme si chceli pripomenúť aspoň niektoré udalosti zo života cirkevného zboru v minulosti. V šiestich kratších blokoch, v dobových šatách a s hereckým prednesom pritom poslúžil ďalší jasenovčan hoci nie rodený, ale už zakorenený Mgr. Martin Nosál, PhD.  Priblížil nám počiatky zboru, príchod prvého farára, udalosti zo života ďalších farárov, obdobie vojen, ako aj opravu chrámu Božieho. Materiál spracovali a pripravili zborový dozorca Rajmund Bradík a PhDr. Beáta Brašeňová. Pomedzi jednotlivé vstupy zaznievali skladby v krásnom podaní už spomenutého zvončekového hudobného telesa z CZ Evanjelickej cirkvi a. v. v Poľsku Skoczow, vďaka ktorým mohli počuté slová doznievať v našej duši. Neostalo ale len pri histórii a krásnej hudbe, ale v nadväznosti na prednesené úryvky, zazneli v závere aj duchovné posolstvá a výzvy pre nás dnes. Ako členovia cirkevného zboru si totiž prajeme, aby o nás platili slová biblického verša, ktorý slúžil ako motto slávnosti: „A aj vy sami ako živé kamene budujte sa na duchovný dom, sväté kňazstvo, aby ste prinášali duchovné obete príjemné Bohu skrze Ježiša Krista.“ 1 Pt 2,5

alt

alt

alt

alt

 

Posledná úprava Štvrtok, 16 Február 2017 12:04
 
Desať rokov priateľstva a spolupráce PDF Tlačiť E-mail
Napísal Beata Brašeňová   
Utorok, 14 Február 2017 17:44

Pri príležitosti desiateho  výročia spolupráce medzi obcou Jasenová a Mestom Revúca z Chorvátskym družobným mestom Pakrac, Lipik a obcou Selca na ostrove Brač, pozval pri tejto príležitosti, veľvyslanec slovenskej republiky v Chorvatsku J.E. Juraj Priputen uvedené mestá a obce na slávnostné prijatie na veľvyslanectve v Záhrebe, ktoré sa konalo v predvečer  dňa Európy 1. mája 2016. Podujatie organizovala Európska únia v Chorvátskom hlavnom meste Záhreb. Na dňoch Európy v Záhrebe, kde sa stretli zástupcovia všetkých 28 členských krajín, Slovensko reprezentovali  obce Jasenová, Dlhá, Oravský  Podzámok, Pucov, Zázrivá, Oravská Poruba a Žaškov. Obyvatelia hlavného mesta  ochutnali oravské špeciality rôzneho druhu vyrábané na Orave. Najväčší úspech zožali Zázrivské korbáče v rôznom prevedení a povestná čučoriedkovica.

alt

Posledná úprava Streda, 15 Február 2017 16:41
 
Karneval 2016 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Beata Brašeňová   
Utorok, 14 Február 2017 15:36

31. 1. 2016 sa v sále kultúrneho domu v Jasenovej konal fašiangový karneval pre deti, ktorý zorganizoval Obecný úrad v Jasenovej. Deti, ktoré sa v prestrojení za rôzne rozprávkové bytosti zúčastnili karnevalu sa zabávali počas rôznych súťaží, ako napr. beh s loptičkou pomedzi kuželky, pitie poháre so slamkou na rýchlosť, fúkanie balónov, beh rodičov s deťmi na chrbte, plazenie sa popod metlu a iné. Súťažami sprevádzala naše deti Mgr. Lucia Malíková, učiteľka na ĽŠU Petra Michala Bohúňa v Dolnom Kubíne.Dobrá nálada a radosť našich najmenších obyvateľov obce určite nechýbala. Všetky zúčastnené karnevalové  masky dostali sladkú odmenu a diplom za účasť na danom podujatí. Tri najkrajšie rozprávkové postavičky podľa poroty zloženej z rodičov a staršej mládeže boli odmenené aj vecnými darčekmi.

Ďakujeme za spoluprácu Petrovi Ľalíkovi, ktorý sa postaral o hudbu, všetkých rodičom za napečené dobroty na stoloch. Naše poďakovanie patrí aj Mgr. Ladislavovi Svrčanovi, ktorý poskytol na všetky stole vitamíny vo forme sezónneho ovocia.                                                                                                                             

alt

Posledná úprava Streda, 15 Február 2017 16:46
 
Mikuláš PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Pondelok, 07 Jún 2010 13:37

mikulas1.jpg mikulas2.jpg mikulas3.jpg mikulas4.jpg

Posledná úprava Štvrtok, 11 Apríl 2013 10:06
 
« ZačiatokDozadu12DopreduKoniec »

Stránka 1 z 2
webmaster & design profidesign.sk, 2008