Podnikateľské subjekty pôsobiace v obci

1. Poľnohospodárske družstvo Jasenová

Poľnohospodárske družstvo Jasenová hospodári na 1390 ha v obciach Jasenová, Vyšný Kubín, Leštiny, Osádka. Hlavnou činnosťou je chov hovädzieho dobytka a produkcia mlieka. Chová 250 dojníc s produkciou 4.040 l mlieka na dojnicu a 300 ks. ostatného hovädzieho dobytka. Poľnohospodárske družstvo spracováva mlieko v mliekárni v Leštinách, ktorá nakupuje mlieko z okolitých poľnohospodárskych družstiev na Orave a v Liptove. Ročne spracuje 6 – 7 miliónov litrov mlieka. Produkuje konzumné mlieko, čerstvé syry a slaný biely syr, ktoré dáva do obchodnej siete v rámci celého slovenska.

2. Stolárska výroba – Ján Kubačka

Firma sa zaoberá ťažením guľatiny k čomu využíva 3 ks. lesných kolesových traktorov LKT, 3 ks. kolesových traktorov Zetor a na ťažbu v neprístupnom teréne využíva 2 ks koňov. Ďalej sa zaoberá pílením guľatiny na rezivo na vertikálnej píle. Najväčší odbyt produkcie má pre stavebné firmy na strešnú konštrukciu v rámci celého Slovenska. Taktiež sa zaoberá stolárskou výrobou na zákazku – zhotovovanie okien, dverí, garážových vrát a nábytku na objednávku a pod.

 

3. Promet Slovakia – Ing. Pavol Konečný

Ing. Pavol KonečnýFirma PROMET SLOVAKIA, s.r.o. vznikla dňa 31.07.2000. Zakladateľom bol Ing. Pavol Konečný a firma PROCENTO, spol. s r.o. Ostrava. Firma sa podujala plniť aj tie najnáročnejšie požiadavky zlievární a oceliarní v oblasti dodávok základného materiálu nielen na Slovensku, ale aj v Čechách, Poľsku, Slovinsku, Maďarsku a Chorvátsku.

Od roku 2001 je PROMET SLOVAKIA, s.r.o. spoločne s PROCENTO, spol. s r.o. a PROCENTO - METALURGIE, spol. s r.o. ako dcéra členom holdingovej skupiny PROMET INVEST, a.s.. V roku 2006 boli dcérske spoločnosti PROCENTO spol.s.r.o. premenované na PROMET CZECH spol.s.r.o., PROCENTO METALURGIE spol.s.r.o. na PROMET FOUNDRY spol.s.r.o. a materská spoločnosť PROMET INVEST a.s. bola premenovaná na PROMET GROUP a.s. V roku 2007 vznikla nová dcérska spoločnosť PROMET LOGISTIC a.s., ktorá sa zaoberá prepravou materiálov.

V oblasti nákupu základných materiálov pre zlievárne a oceliarne firma spolupracuje s renomovanými dodávateľmi a výrobcami týchto materiálov v Českej republike, Slovensku, Poľsku, Rusku, Ukrajine, Nórsku, Macedónsku, Švédsku ako aj Slovinsku.

Firma PROMET SLOVAKIA, s.r.o. je držiteľom certifikátu systému riadenia kvality podľa normy ISO 9001:2000 a certifikátu systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2004 od renomovanej certifikaènej spoločnosti SGS.

Ročný obrat za rok 2007 - 742 mil. Sk

4. Penzion Siesta – Igor Mačuha

Firma je na trhu desať rokov a poskytuje reštauračné služby, svadby, stužkové, reprezentačné plesy, rodinné oslavy, firemné akcie, poskytuje keteringové služby na miestach ktoré si vyberiete. Zabezpečí vaše akcie podľa vašich predstáv do neobmedzeného množstva účastníkov.

5. Engineering – Ing Ján Remko

Firma sa zaoberá projektovaním technológií firmám na spracovanie papiera pre firmy v rámci Európy.

6. Auto - Lak – Milan Žaškovský

Náplňou činnosti firmy sú karosárske a lakírnické práce. Prevádzka sídli v novom vlastnom objekte vo dvore poľnohospodárskeho družstva Jasenová dvor Vyšný Kubín.

7. Slospe – Egon Mertinz

Firma je na trhu 12 rokov a zaoberá sa ťažbou dreva a jeho predajom v rámci celej Európy.

8. Poľnohospodárska výroba – Milan Remko

Zaoberá sa rastlinou a živočíšnou poľnohospodárskou produkciou prioritou je produkcia hovädzieho dobytka.

webmaster & design profidesign.sk, 2008