Obec Jasenová

Činnosť DHZ

Dňa 1. 4. 2017 zasahoval DHZ Jasenová pri likvidácií požiaru suchej trávy nad Jasenovou. 

alt.

 

Oznamy

Výkup papiera

Firma LUPČIANKA s.r.o.  uskutoční v našej obci dňa 16.3.2017 – štvrtok v čase od 16.45 hod. do 17.15 hod. výkup papiera /noviny, časopisy, letáky, zviazané – bez kartónu ! 

 3 kg = 1 kotúčik MAXI 2 - vrstvový

 3 kg = 1 kotúčik celulózový 2 - vrstvový

 6 kg = 1 kotúčik ECONOMY 2 – vrstvový

10 kg = 10 ks hyg. vreckoviek 3 – vrstvové

10 kg = 1 balíček kuch. utierok 2 – vrstvové

 Zber šatstva

Občianske združenie Dobrý anjel organizuje jarný zber obnoseného šatstva. Kto má záujem nech toto šatstvo opraté zložené a pobalené donesie pred garáž do  dvora farského úradu. Zber sa uskutoční v priebehu mesiaca marec 2017.

Zber elektroodpadu

Firma Ekoray s.r.o. Námestovo organizuje jarný zber elektroodpadu. Kto má prebytočný elektroodpad tento môže doniesť za obecný úrad od 10. apríla do 24. apríla 2017.

 

Karneval 2017

Obecný úrad v Jasenovej dňa 25. 2. 2017 v popoludňajších hodinách zorganizoval karneval pre našich najmenších. Vo veselej nálade a v smiechu detí , rodičov a  starých rodičov sa  nám podarilo zažiť príjemné ukončenie fašiangu plného súťaží a tanca. Tridsaťdva karnevalových masiek bolo odmenené diplomom a sladkou odmenou. Dvanástim najkrajším maskám v dvoch kategóriách porota zložená zo štyroch prítomných rodičov udelila aj spomienkové darčeky.

Naše poďakovanie patrí  Miroslavovi Jurášovi, Liborovi Maderovi, Vladislavovi Zvarovi a Mgr.  Miriame Drengubiakovej za  výzdobu  sály Obecného úradu.  Mgr. Lucia Malíková sprevádzala celé podujatie rôznymi súťažami pre deti i rodičov. Hudobnú produkciu zabezpečil Peter Ĺalík z Oravskej Poruby a fotodokumentáciu už tradične profesionálne zastrešil Ivan Farbák.

Srdečná vďaka patrí aj všetkým mamičkám a babičkám, ktoré hojne  obohatili všetky stoly sladkými dobrotami. Ostáva nám len dúfať, že opäť o rok sa stretneme v podobnom  počte  na podujatí venovanému  najmladším obyvateľom našej obce. 

alt 

 alt 

 alt

 

Oznam

alt

Stredoslovenská  energetika – distribúcia elektriny oznamuje občanom obce Jasenová, že 13.3. 2017 od 8:30 hod. do 12:30 hod. a 15. 3. 2017 v čase od 11:00 hod. do 14:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny  z dôvodu vykonavania údržby na distribučnom vedení. 

 

Pozvánka na cvičenie Zumby

alt

OcÚ Jasenová Vás všetkých srdečne pozýva na pravidelné cvičenie zumby, ktoré sa

koná každý piatok o 18:30 hod. v športovo-relaxačnom centre v Jasenovej.

Vstupné:  2 EUR,- 

kontakt: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

 

 

Deň Zeme

Obec Jasenová Vás všetkých srdečne pozýva na tradičnú akciu s ekologickou tematikou,
ktorá sa uskutoční dňa 16. 4. 2016. Plánovaný zraz je o 13. 00 hod. pred OcU v Jasenovej.

Dokážme aj my si aspoň raz do roka (ak už nie častejšie) pripomenúť našu závislosť na cenných daroch,
ktoré sú nám prostredníctvom našej Zeme poskytované.

 

 

Harmonogram vývozu separovaného zberu na rok 2019 v obci Jasenová

Dátum

Deň

18. januára

piatok

22.februára

piatok

22. marca

piatok

19. apríla

piatok

17. mája

piatok

21. júna

piatok

19. júla

piatok

16. augusta

piatok

20. septembra

piatok

18. októbra

piatok

22. novembra

piatok

20. decembra

piatok

 

Poznámka: Prípadné doplnenie alebo zmena termínu bude oznámená prostredníctvom obecného rozhlasu.

 

 

Výzva na predkladanie ponúk na „garážovú bránu“

PDF verzia výzvy na stiahnutie

vyzva na predkladanie ponuk-garazova brana-hasicska zbrojnica

 

Výzva na predkladanie ponúk na zhotovenie projektu na zvyšovanie energetickej účinnosti budovy obecného úradu

PDF verzia výzvy na stiahnutie

vyzva na predkladanie ponuk uteplenie budovy

 

Výzva na predkladanie ponúk na svetelnotechnickú štúdiu

PDF verzia výzvy na stiahnutie

Výzva na predkladanie ponúk

 

Pravda o halde trosky v Istebnom

PDF verzia dokumentu na stiahnutie

pravda-o-troske_stranka_01.png pravda-o-troske_stranka_02.png pravda-o-troske_stranka_03.png pravda-o-troske_stranka_04.png pravda-o-troske_stranka_05.png pravda-o-troske_stranka_06.png pravda-o-troske_stranka_07.png pravda-o-troske_stranka_08.png pravda-o-troske_stranka_09.png pravda-o-troske_stranka_10.png pravda-o-troske_stranka_11.png pravda-o-troske_stranka_12.png pravda-o-troske_stranka_13.png

 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy v súlade so z. č. 346/1990 Z. z.
o voľbách do samosprávy obcí v znení neskorších predpisov konaných dňa 15. 11. 2014
v obci JASENOVÁ

Poč. sôb zapísaných v zozname voličov Poč.voličov, ktorým boli odovzdané obálky Účasť voličov v % Poč. odovzd. obálok Poč. platných hlasovacích lístkov odovzd. pre voľby do obecného zastupiteľstva Poč. platných hlasovacích lístkov odovzd. pre voľby starostu Podiel platných hlasovacích lístkov pre voľby do obec. zastupiteľstva Podiel platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu Počet zvolených poslancov
354 152 42,93 % 152 144 145 94,73 % 95,39 % 5

Zdroj: www.statistics.sk

Starosta obce JASENOVÁ

  Meno a priezvisko Adresa Politická strana Počet hlasov
1. Rajmund Bradík Jasenová č. 67 NEKA 145

 

Zoznam poslancov do obecného zastupiteľstva obce JASENOVÁ

  Meno a priezvisko Adresa Politická strana Počet hlasov
1. Ján Remko, Ing. Jasenová č. 123 NEKA 136
2. Pavol Konečný ml., Ing. Jasenová č. 125 NEKA 136
3. Milan Kleň, JUDr. Jasenová č. 23 NEKA 128
4. Beáta Brašeňová, PhDr. Jasenová č. 151 NEKA 117
5. Rudolf Balco Jasenová č. 30 NEKA 116
 

Informácia pre poberateľov prídavku na dieťa, ktoré dosiahlo vek 16 rokov

PDF verzia oznamu na stiahnutie

info-pridavky

 

Oznámenie o zverejnení počtu obyvateľov obce Jasenová

oznamenie-pocet-obyvatelov-obce-jasenova

 

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014

oznamenie-pocet-poslancov-a-volebnych-obvodov

 

Informácia pre držiteľov preukazov ŤZP a ŤZP/S

PDF verzia oznamu na stiahnutie

str1.jpg str2.jpg

 

Návrh na pomenovanie ulíc v intraviláne obce

mapa-01.jpg

 

Deň zeme

Pri príležitosti dňa zeme, organizuje obec brigádu na zber odpadkov v obci a jej okolí. Táto sa uskutoční dňa 20.apríla 2013. Zraz ráno o 9.00 hoď pred obecným úradom. Obecný úrad zabezpečí vrecia a odvoz týchto odpadkov v priebehu zberu. Vyzývame mládež našej obce k zapojeniu sa do tejto aktivity a veríme, že svojou účasťou prispejete k vyčisteniu nášho životného prostredia v našej obci a okolí.

Toto sa vyzbieralo v roku 2012
den-zeme-1.jpg den-zeme-2.jpg den-zeme-3.jpg den-zeme-4.jpg

 

Včelárska nedeľa

Dňa 5. Mája 2013 sa uskutoční v našej obci celoslovenské podujatie Včelárska nedeľa, ktorej organizátor je hnutie Šanca pre včely. Na prednáškach bude propagované prírodné včelárstvo v trámikových úľoch a jeho prevádzková metóda, ktorá sa opiera o včelárenie bez medzistienok, zimovanie včelstiev na mede a vedenie včelstiev k možnej varroatolerancii.

PROGRAM /5 mája 2013/

Sála kultúrneho domu v Jasenovej
9.00 – 12.00 hod. Prezentácie

  • Prezentácia úľa Warre
  • Štýl prírodného včelárenia v úľoch Warre
  • Prezentácia metód vo vedení včelstiev počas sezóny v úli Warre

12.00 – 13.00 hod.

  • Obed


13.00 – 16.00 hod. Praktická časť na včelnici Milana Bencúra a Dušana Zaťku

  • Rozširovanie ílového priestoru
  • Ošetrenie včelstiev citrónovou šťavou počas sezóny
  • Vysvetlenie zberu medu, peľu propolisu
  • Voľná diskusia k uvedenej problematike

5.maj-1.jpg 5.maj-2.jpg 5.maj-3.jpg 5.maj-4.jpg

 

Vnútorná smernica o verejnom obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou zadávaných obcou JASENOVÁ

Vnútorná smernica o verejnom obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou
zadávaných obcou JASENOVÁ, čítať viac... [PDF súbor].

 

 Obec Jasenová
 026 01 Dolný Kubín


 


Tel. 043 586 2306, Fax 043 582 3929, E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Zákazka s nízkou hodnotou.

Rekonštrukcia komunikácie.

Opis predmetu zákazky: Rekonštrukcia komunikácie po povodni.

Rozsah prác: 100m komunikácie o šírke 4m t.j. 400m2.

Požadované práce :
• úprava podložia návoz štrkodrvy hr. 80mm 400m2
• Vyrovnávajúca vrstva podkladového betónu KSC II hr. 100 mm 400m2
• Betón asfaltový Aco 16 hr. 60 mm 400m2

Požadovaný termín prevedenia rekonštrukcie I štvrťrok 2012

Ponuky zaslať v zalepenej obálke označenej v prvom hornom rohu „CENOVÁ PONUKA" do 1.3. 2012 do 17.00 hod na obecný úrad. Pre vyhlasovateľa je záväzný dátum prijatia do podateľne obecného úradu, nie dátum prijatia zásielky na pošte.

 
« ZačiatokDozadu1234DopreduKoniec »

Stránka 3 z 4
webmaster & design profidesign.sk, 2008