Obec Jasenová

Vnútorná smernica o verejnom obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou zadávaných obcou JASENOVÁ

Vnútorná smernica o verejnom obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou
zadávaných obcou JASENOVÁ, čítať viac... [PDF súbor].

 

 Obec Jasenová
 026 01 Dolný Kubín


 


Tel. 043 586 2306, Fax 043 582 3929, E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Zákazka s nízkou hodnotou.

Rekonštrukcia komunikácie.

Opis predmetu zákazky: Rekonštrukcia komunikácie po povodni.

Rozsah prác: 100m komunikácie o šírke 4m t.j. 400m2.

Požadované práce :
• úprava podložia návoz štrkodrvy hr. 80mm 400m2
• Vyrovnávajúca vrstva podkladového betónu KSC II hr. 100 mm 400m2
• Betón asfaltový Aco 16 hr. 60 mm 400m2

Požadovaný termín prevedenia rekonštrukcie I štvrťrok 2012

Ponuky zaslať v zalepenej obálke označenej v prvom hornom rohu „CENOVÁ PONUKA" do 1.3. 2012 do 17.00 hod na obecný úrad. Pre vyhlasovateľa je záväzný dátum prijatia do podateľne obecného úradu, nie dátum prijatia zásielky na pošte.

 


Obec Jasenová
026 01 Dolný Kubín

 


Tel. 043 586 2306, Fax 043 582 3929, E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Obec Jasenová

zrealizovala v mesiaci marec 2012 opravu obecnej komunikácie na ulici ZÁVADA, ktorá bola poškodená po povodni na parcele KN – C par. číslo 6002 v rozsahu 400 m2. Táto investícia bola zrealizovaná z prostriedkov rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky v objeme 11 500,- €.

Rajmund Bradík
starosta obce Jasenová

 

Oznam Oravskej vodárenskej spoločnosti, a.s.


 

Naše deti v Chorvátsku

nase_deti_v_chorvatsku_1.jpg nase_deti_v_chorvatsku_2.jpg nase_deti_v_chorvatsku_3.jpg nase_deti_v_chorvatsku_4.jpg nase_deti_v_chorvatsku_5.jpg nase_deti_v_chorvatsku_6.jpg nase_deti_v_chorvatsku_7.jpg

 

Chorvátske deti na lyžovačke u nás.

Na základe zmluvy medzi obcou Jasenová a Chorvátskou obcou Selce, mestom Pakrac a Lipik prišlo 50 Chorvátskych detí na týždenný lyžiarsky pobyt do Jasenovej. Deti boli ubytované na Strednom odbornom učilišti v Istebnom a lyžovať sa chodili na Kubínsku hoľu. Recipročne v mesiaci august pôjdu naše deti na týždenný pobyt k Jadranskému moru na ostrov Vir.

 

Sadenie smrečkov - fotografie z brigády.

 

Finišujeme na projekte.

Na základe výzvy Ministerstva Poľnohospodárstva pre obce mimo pólov rastu bola vyhlásená výzva na rekonštrukciu miestnej infraštruktúry. Obec Jasenová spracováva projekt na rekonštrukciu komunikácií na čo môže získať 120 000,- € /3 615 120 ,- Sk/

 
« ZačiatokDozadu123DopreduKoniec »

Stránka 3 z 3
webmaster & design profidesign.sk, 2008