Obec Jasenová

Rekonštrukcia mostu

Most vedúci ponad Jasenovský potok smerom do lokality Pod stráňou, po 56 rokoch doslúžil. Došlo k čiastočnému preboreniu pod 30 tonovou cisternou. Ešte v ten deň sme požiadali projektovo inžiniersku firmu BEŤKO PUF s.r.o  Ružomberok  o spracovanie  statického posudku k poškodenému mostu. Ing. Ľudovit Beťko, autorizovaný statik vydal posudok k veľkosti poškodenia a k stavu ostatnej časti mostného telesa, kde jednoznačne skonštatoval, že stav mostného telesa je v stave, ktorý si vyžaduje okamžité uzatvorenie vzhľadom k tomu , že železo betónová konštrukcia je v značne poškodenom a skorodovanom stave a statická porucha je v takom rozsahu, že mostové teleso je nefunkčné a vyžaduje si demoláciu. Nakoľko do uvedenej lokality nie je iná prístupová cesta, zadali sme okamžite spracovať projektovú dokumentáciu  projektovo inžinierskej firme. V noci z deviateho na desiateho januára 2018  sa vybudovala dočasná lavica na prechod chodcov, za čo sa chcem poďakovať Milanovi Červíkovi, Jánovi Čadovi,  Jánovi Kubačkovi st., Mirovi Škutovi a Michalovi Bradíkovi, ktorí sa podieľali na jej zhotovení. Demoláciu previedla firma Jaroslava Halamčeka. Do prác sa  OCHOTNE a BEZPLATNE zapojili občania obce aj keď v uvedenej lokalite nebývajú. Poďakovanie patrí : Jaroslavovi Jančoškovi, Jánovi Kubekovi, Matejovi Meškovi, Jánovi Maderovi st., Ing. Jánovi Remkovi, JUDr. Milanovi Kleňovi, Jánovi Bencúrovi –Slávikovi, Jánovi Bencúrovi Sopkovi, Ing. Milanovi Brunckovi, Vladovi Jurášovi, Igorovi Mačuhovi, Pavlovi Maderovi, Miroslavovi Čadovi, Martinovi Škradovi . Ďalej Jaroslavovi Ilkovi. S bagrom a odvozom pri čistení a prehlbovaní koryta  pomohol Ján Čado a Ján Kubačka. Všetkým ešte raz a úprimne ďakujem. Bez vašej pomoci by sme túto prácu tak rýchlo nezvládli. Ste to ľudia „starej školy“, ktorí vždy ochotne pomohli  kedykoľvek bolo v obci treba. Patrí Vám hlboká úcta. 

alt

alt

alt

alt

alt

 

Osadenie vianočného stromčeka

Dňa 25. 11. 2017 členovia  DHZ Jasenová už tradične zorganizovali výrub a osadenie vianočného stromčeka v miestnom parku Martina Kukučína.  Vianočný stromček je novodobá forma prastarého všeľudského symbolu života a prosperity zelene. Od 20. storočia sa pod stromček kladú aj vianočné darčeky.

Všetkým členom DHZ Jasenová, ktorí sa danej akcie zúčastnili ĎAKUJEME.

alt

 alt

alt

 alt

alt

alt

 

Výstup štyroch chotárov

Dňa 15.9. 2017 v popoludňajších hodinách sa rodáci a miestny obyvatelia štyroch oravsko-liptovských obcí  Jasenová, Oravská Poruba, Žaškov a Komjatná zišli už po šiestykrát  na obľúbenom  "stretnutí štyroch chotárov" pri triangulačnom bode, ktorý je spojnicou týchto obcí. 

V dobrej nálade, speve, tanci a súťaži starostov v hode mobilom sa všetci dobre zabavili, zaspomínali, zasmiali a aj  občerstvili pri chutnej klobáske s kapustou uvarenej v polnej kuchyni. 

Na záver dúfame, že sa opäť o rok  všetci v zdraví  na tomto mieste v hojnom počte stretneme.  

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

 

Pozvánka na výstup štyroch chotárov

alt

 

Oznam o zbere elektroodpadu

OcÚ Jasenová oznamuje, že zber elektroodpadu sa koná do utorka 12. 9. 2017. Elektroodpad sa sústreďuje za budovou OcÚ.

 

Začiatok nového školského roka 2017/2018

Dňa 3. 9. 2017 sa v domácom Chráme Božom konali slávnostné Služby Božie pri príležitosti zahájenia nového školského roka 2017/2018.

Počas ich konania domáci zborový farár Mgr. Ján Gallo udelil všetkým žiakom a študentom MŠ, ZŠ, VŠ ako i prítomným učiteľom požehnanie pre úspešné zvládnutie ich   snahy v nadchádzajúcom  účinkovaní v daných vzdelávacích inštitúciách.

Nech čo najdlhšie ostanú  všetkým prítomným  vryté do pamäti slová  duchovného z kázňového textu, ktorý sa venoval významu slova ŠKOLA:

Š – ako šatňa

K – ako kolektív

O – ako opakovanie

L – ako lavica

A – ako abeceda

alt

alt

 

1. ročník hasičskej súťaže o pohár DHZ Jasenová

Po úspešnom minuloročnom nultom ročníku súťaže o pohár DHZ Jasenová sa aj tento rok náš DHZ  na čele s Ing. Jánom Chmelíkom  v spolupráci s obcou Jasenová podujal zorganizovať I. ročník spomínanej súťaže.

5. augusta 2017 v príjemnom letnom počasí sa na štart súťaže o 13:00 hod. postavilo sedem mužských a tri ženské družstvá, ktoré predviedli svoje schopnosti v dvoch útokoch.

Víťazom v mužskej kategórií sa stali  neohrození borci  z DHZ Oravská Poruba. Na druhom mieste sa umiestnil domáci  DHZ a tretie miesto patrí DHZ z Babína.

 V súťaži žien víťazná trofej tento rok pripadla DHZ Párnica, druhé miesto obsadilo družstvo  zo susedného Vyšného Kubína a tretie miesto pre radosť miestneho  publika patrí domácim ženám.

Milú bodku za vydarenou akciou predstavoval kombinovaný útok domácich rodičov so svojimi deťmi. Ostáva len vysloviť presvedčenie, že naše ratolesti budú úspešne pokračovať v bohatých šľapajách DHZ svojich otcov a starých otcov pri krotení nebezpečného prírodného živla, ktorým oheň bezpochyby je.

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

Zverejnenie elektronickej adresy obce

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie na voľby do VUC 2017

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  

 

Pozvánka na 1. ročník hasičskej súťaže o pohár DHZ Jasenová

alt

 

Richtársky deň v Jasenovej

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

Pozvánka

alt

 

10. ročník Folklórny deň Kubína

alt

alt

alt

 

Oznam ku Dňu Zeme

Z dôvodu nepriaznivej predpovede počasia na najbližšie dni  sa plánovaný Deň Zeme zo

soboty 22. 4. 2017 prekladá na neurčitý termín.

 

alt

 

Oznam

 

alt

v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamuje, že v termíne  19. 05. 2017 od 7:30 hod.  do 14:30 hod. bude v obci Jasenová  prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 

 

Veľkonočný pozdrav

alt

 

500. výročie reformácie

Tento rok oslavujeme 500. výročie začiatku reformácie. Lutherova reformácia sa zapísala nezmazateľnými písmenami do dejín nielen cirkvi, ale aj celého ľudstva. 

Aj náš cirkevý zbor Jasenová sa hrdo pripája k odkazu duchovného nadšenia, statočnosti, nezlomnosti, odvahy, trpezlivosti a nádeje.

 

alt

alt

alt

 

 

 

Pozvánka na Deň Zeme 2017

Pri príležitosti Dňa Zeme obec Jasenová pozýva všetkých obyvateľov obce na jarnú očistu okolia a zelene v sobotu dňa 22. 4. 2017 so zrazom o 9 :00 hod. pred Obecným úradom v Jasenovej.

alt

 

Tešíme sa na Vás!

 

Činnosť DHZ

Dňa 1. 4. 2017 zasahoval DHZ Jasenová pri likvidácií požiaru suchej trávy nad Jasenovou. 

alt.

 

Oznamy

Výkup papiera

Firma LUPČIANKA s.r.o.  uskutoční v našej obci dňa 16.3.2017 – štvrtok v čase od 16.45 hod. do 17.15 hod. výkup papiera /noviny, časopisy, letáky, zviazané – bez kartónu ! 

 3 kg = 1 kotúčik MAXI 2 - vrstvový

 3 kg = 1 kotúčik celulózový 2 - vrstvový

 6 kg = 1 kotúčik ECONOMY 2 – vrstvový

10 kg = 10 ks hyg. vreckoviek 3 – vrstvové

10 kg = 1 balíček kuch. utierok 2 – vrstvové

 Zber šatstva

Občianske združenie Dobrý anjel organizuje jarný zber obnoseného šatstva. Kto má záujem nech toto šatstvo opraté zložené a pobalené donesie pred garáž do  dvora farského úradu. Zber sa uskutoční v priebehu mesiaca marec 2017.

Zber elektroodpadu

Firma Ekoray s.r.o. Námestovo organizuje jarný zber elektroodpadu. Kto má prebytočný elektroodpad tento môže doniesť za obecný úrad od 10. apríla do 24. apríla 2017.

 

Karneval 2017

Obecný úrad v Jasenovej dňa 25. 2. 2017 v popoludňajších hodinách zorganizoval karneval pre našich najmenších. Vo veselej nálade a v smiechu detí , rodičov a  starých rodičov sa  nám podarilo zažiť príjemné ukončenie fašiangu plného súťaží a tanca. Tridsaťdva karnevalových masiek bolo odmenené diplomom a sladkou odmenou. Dvanástim najkrajším maskám v dvoch kategóriách porota zložená zo štyroch prítomných rodičov udelila aj spomienkové darčeky.

Naše poďakovanie patrí  Miroslavovi Jurášovi, Liborovi Maderovi, Vladislavovi Zvarovi a Mgr.  Miriame Drengubiakovej za  výzdobu  sály Obecného úradu.  Mgr. Lucia Malíková sprevádzala celé podujatie rôznymi súťažami pre deti i rodičov. Hudobnú produkciu zabezpečil Peter Ĺalík z Oravskej Poruby a fotodokumentáciu už tradične profesionálne zastrešil Ivan Farbák.

Srdečná vďaka patrí aj všetkým mamičkám a babičkám, ktoré hojne  obohatili všetky stoly sladkými dobrotami. Ostáva nám len dúfať, že opäť o rok sa stretneme v podobnom  počte  na podujatí venovanému  najmladším obyvateľom našej obce. 

alt 

 alt 

 alt

 

Oznam

alt

Stredoslovenská  energetika – distribúcia elektriny oznamuje občanom obce Jasenová, že 13.3. 2017 od 8:30 hod. do 12:30 hod. a 15. 3. 2017 v čase od 11:00 hod. do 14:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny  z dôvodu vykonavania údržby na distribučnom vedení. 

 
« ZačiatokDozadu1234DopreduKoniec »

Stránka 2 z 4
webmaster & design profidesign.sk, 2008