Obec Jasenová

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Obstaranie športových potrieb pre obec Jasenová

Čítať celý článok...
 

Výsledky komunálnych volieb 2018

alt

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre volebné komisie

Čítať celý článok...
 

Oprava mosta

V týchto dňoch OcÚ Jasenová v spolupráci s DHZ Jasenová uskutočnili opravu mostu pri vchode do Pivkovej záhrady v tesnej blízkosti OcÚ.

Touto cestou ďakujeme Svätoplukovi Matyášovi i jeho vnukovi Petrovi Stanekovi z Prahy, že nám umožňujú v priestoroch ich záhrady organizovať rôzne akcie usporiadané OcÚ alebo CZ Jasenová. Pivkova záhrada je využívaná pri organizácií Dňa obce, Zborového dňa, Detského biblického tábora domáceho CZ i nácviku požiarnych útokov mužského i ženského družstva DHZ Jasenová.

alt

 

alt

alt

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácie pre voliča

Čítať celý článok...
 

Vyhlásenie volieb

Čítať celý článok...
 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva

Čítať celý článok...
 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Jasenová

Čítať celý článok...
 

Oznámenie o počte obyvateľov obce Jasenová

Čítať celý článok...
 

Oznámenie o určení počtu poslancov a o vytvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Čítať celý článok...
 

Pozvánka na stretnutie štyroch chotárov 2018

alt

 

Voľby do samosprávy obce

alt

alt

alt

alt

 

Pozvánka na hasičskú súťaž

alt

 

Pozvánka

  • alt
 

Pozvánka na Dni Martina Kukučína

alt

 

Pozvánka na Deň Zeme 2018

Obecné zastupiteľstvo v Jasenovej pozýva všetkých obyvateľov našej obce na brigádu pri príležitosti Dňa Zeme, ktorá sa uskutoční v sobotu dňa 28. 4. 2018 o 13:00 hod. so zrazom pred Obecným úradom.

alt

https://www.youtube.com/watch?v=S0ABP048Yc4

 

Tešíme sa na Vás.

 

Veľkonočný pozdrav 2018

alt

 

 

Karneval 2018

Obecný úrad v Jasenovej dňa 3. 2. 2018 popoludní zorganizoval v sále OcÚ každoročný maškarný bál pre našich najmenších obyvateľov obce.Tento rok sa karnevalu zúčastnilo 23  všakovatých karnevalových masiek v rôznom prestrojení. 

Naše poďakovanie patrí už tradične  Daliborovi Maderovi, Miroslavovi Jurášovi a Vladislavovi Zvarovi za pomoc pri výzdobe sály. Pomocnú ruku nám podali manželia Bencúrovci, Lenka Katreniaková, Miška Čadová, Zuzka Farbáková, Romanka Bradíková.Osobitné poďakovanie patrí Monike Škutovej a dievčatám z jej rodnej obce - Nižnej na Orave a to Andrejke Tukovej a Sárke Ľabdíkovej, ktoré odmoderovali celé popoludnie a deti sprevádzali rôznymi súťažami,  známymi detskými hrami ako je Oli, Oli Janko, Kolo kolo mlynské, či pesničkami od Zahrajka a Tanculienky. O hudbu sa postaral Peter Lalík z Oravskej Poruby a fotodokumentáciu profesionálnej kvality obstaral náš dvorný fotograf Ivan Farbák. Ďakujeme aj ostatným sponzorom celej akcie, ktorí ostali v anonymite a prispeli rôznymi vecnými darmi, ktoré boli použité ako odmeny pre deti v súťažnom zápolení.

Veríme, že sme spolu v kruhu našich detí strávili opäť raz príjemné popoludnie, napriek tomu, že v týchto dňoch šarapatí aj v našej obci chrípka, ktorá ubrala z účasti na karnevalom šantení. Ostáva sa nám nádejať, že o rok sa stretneme opäť.

alt

alt

alt

alt

alt

 

Pozvánka na karneval 2018

alt

 

Rekonštrukcia mostu

Most vedúci ponad Jasenovský potok smerom do lokality Pod stráňou, po 56 rokoch doslúžil. Došlo k čiastočnému preboreniu pod 30 tonovou cisternou. Ešte v ten deň sme požiadali projektovo inžiniersku firmu BEŤKO PUF s.r.o  Ružomberok  o spracovanie  statického posudku k poškodenému mostu. Ing. Ľudovit Beťko, autorizovaný statik vydal posudok k veľkosti poškodenia a k stavu ostatnej časti mostného telesa, kde jednoznačne skonštatoval, že stav mostného telesa je v stave, ktorý si vyžaduje okamžité uzatvorenie vzhľadom k tomu , že železo betónová konštrukcia je v značne poškodenom a skorodovanom stave a statická porucha je v takom rozsahu, že mostové teleso je nefunkčné a vyžaduje si demoláciu. Nakoľko do uvedenej lokality nie je iná prístupová cesta, zadali sme okamžite spracovať projektovú dokumentáciu  projektovo inžinierskej firme. V noci z deviateho na desiateho januára 2018  sa vybudovala dočasná lavica na prechod chodcov, za čo sa chcem poďakovať Milanovi Červíkovi, Jánovi Čadovi,  Jánovi Kubačkovi st., Mirovi Škutovi a Michalovi Bradíkovi, ktorí sa podieľali na jej zhotovení. Demoláciu previedla firma Jaroslava Halamčeka. Do prác sa  OCHOTNE a BEZPLATNE zapojili občania obce aj keď v uvedenej lokalite nebývajú. Poďakovanie patrí : Jaroslavovi Jančoškovi, Jánovi Kubekovi, Matejovi Meškovi, Jánovi Maderovi st., Ing. Jánovi Remkovi, JUDr. Milanovi Kleňovi, Jánovi Bencúrovi –Slávikovi, Jánovi Bencúrovi Sopkovi, Ing. Milanovi Brunckovi, Vladovi Jurášovi, Igorovi Mačuhovi, Pavlovi Maderovi, Miroslavovi Čadovi, Martinovi Škradovi . Ďalej Jaroslavovi Ilkovi. S bagrom a odvozom pri čistení a prehlbovaní koryta  pomohol Ján Čado a Ján Kubačka. Všetkým ešte raz a úprimne ďakujem. Bez vašej pomoci by sme túto prácu tak rýchlo nezvládli. Ste to ľudia „starej školy“, ktorí vždy ochotne pomohli  kedykoľvek bolo v obci treba. Patrí Vám hlboká úcta. 

alt

alt

alt

alt

alt

 

Osadenie vianočného stromčeka

Dňa 25. 11. 2017 členovia  DHZ Jasenová už tradične zorganizovali výrub a osadenie vianočného stromčeka v miestnom parku Martina Kukučína.  Vianočný stromček je novodobá forma prastarého všeľudského symbolu života a prosperity zelene. Od 20. storočia sa pod stromček kladú aj vianočné darčeky.

Všetkým členom DHZ Jasenová, ktorí sa danej akcie zúčastnili ĎAKUJEME.

alt

 alt

alt

 alt

alt

alt

 
« ZačiatokDozadu123DopreduKoniec »

Stránka 1 z 3
webmaster & design profidesign.sk, 2008